Geschiedenis

In 1574 is Leiden belegerd door de Spanjaarden. Het onder water zetten van land blijkt een goede tactiek voor de Watergeuzen in de strijd tegen de Spanjaarden. Bij Rotterdam en Capelle aan den IJssel worden de dijken van de Maas en de Hollandse IJssel doorgestoken. De geuzen varen naar Leiden om de Spanjaarden te verjagen. Op 3 oktober vluchtten de Spanjaarden voor het hoge water en was de stad bevrijd. Leiden is ontzet.

Aan de dijk, direct naast ons bedrijf, staat een monument ter herinnering aan het feit dat op deze plaats de dijk werd doorgestoken in het bijzijn van de Prins van Oranje. Een houten dukdalf met vier plaquettes, waarvan er een Willem van Oranje op een paard toont. De andere drie zijn tekstplaquettes. Dukdalf staat voor de hertog van Alfa (Duc d'Alve).

Door deze geschiedenis en de ligging van ons restaurant, direct naast deze plek, hebben we de naam 't Hooghe Water gekozen tijdens de bouw hiervan in 2000.